Pages Navigation Menu

Sunni vs Shia = Wahhabi and Israel Wins

Posted on Sep 17, 2012 | 4 comments

Pertama sekali aku ingin menegaskan bahawa penulisan ini dihasilkan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kerana aku memikirkan perihal pentingnya penyatuan Ummah di akhir zaman kini di sini. Penulisan dalam bahasa Inggeris dibuat dengan harapan bagi meyampaikan mesej ini secara lebih luas kepada pembaca yang bukan dari bahagian Nusantara ini. Yakni buat pembaca di seluruh dunia secara amnya. Inshaallah Taala.. Untuk bahasa Melayu, teruskan membaca dan untuk bahasa Inggeris, sila skrol ke bawah.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

First of all I’d like to mention that this article has been written in two languages which is Malay and English because I personally think the importance of the unity in Ummah coming towards the end nowadays. The English version of the article is to cater the message towards a much more wider audiences who doesn’t speak the mother-tongue of the Malay Archipelago. The English version is for the rest of the world. Inshaallah Taala.. For Malay readers, please continue to read and for English article, please scroll down.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..
Selawat serta salam pada Nabi junjungan Rasulullah SAW serta para Ahlul Bay’t Baginda..
“Allahumasoliala Muhammad, Wa’ali Muhammad”

Telah ramai dan seringkali aku diajukan soalan; “Kau ni Syiah ke Farul?” dan jawaban aku tetap mudah; “Aku orang Islam”. Kemudian aku senyum. Atas dasar apa perlu ada perbedaan Syiah dan Sunni? Aku merujuk kepada ayat Al Quran yang berbunyi;

“Sesungguhnya orang yg memfirqahkan (memecah-mecahkan) agamanya dan mereka (berpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu (Muhammad) terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kpd Allah SWT, kemudian (di hari akhirat) Allah SWT akan memberitahu mereka dgn apa-apa yg mereka kerjakan (atau perbuat semasa di dunia).”
Surah Al An’am: 159

>> Read more

Leave Comments